Mr. L.R. Rommy

Persoonlijk en
Daadkrachtig

Over mij

Mr. Rommy is in 2013 beëdigd als advocaat en heeft zich vanaf dat moment uitsluitend beziggehouden met strafzaken of zaken die daaraan gerelateerd zijn.

Al tijdens zijn studie aan de Radboud Universiteit Nijmegen heeft mr. Rommy de nodige praktijkervaring opgedaan. Zo is hij griffier geweest op de rechtbank in Arnhem, is hij werkzaam geweest als student-assistent bij de vaksectie Strafrecht van de Radboud Universiteit Nijmegen en heeft hij stage gelopen bij een gerenommeerd strafrechtkantoor in Leeuwarden. Na zijn studie is mr. Rommy werkzaam geweest bij verschillende advocatenkantoren in Amsterdam.

Naast zijn werkzaamheden als strafrechtadvocaat is mr. Rommy in deeltijd verbonden aan de Open Universiteit, alwaar hij vakken op het gebied van strafrecht doceert.

De stijl van mr. Rommy kenmerkt zich als persoonlijk en daadkrachtig, waarbij hij vanuit een gedegen juridische kennis tot het uiterste gaat om het allerbeste resultaat voor zijn cliënt te behalen.

Lees meer Lees minder

Contact

image/svg+xml

Strafrecht

Mr. Rommy behandelt de meest uiteenlopende strafzaken, van vermogensdelicten, (ernstige) geweldsmisdrijven, ...
overtredingen van de Opiumwet tot de Wet wapens en munitie, zedenzaken en zaken die raken aan de georganiseerde criminaliteit. De bijstand van mr. Rommy ziet op alle stadia van het strafproces. Vanaf het moment dat u in contact komt met politie of justitie tot aan de procedure bij de Hoge Raad, kunt u bij mr. Rommy terecht. Hierbij combineert hij zijn theoretische achtergrond vanuit het onderwijs met zijn jarenlange ervaring als strafrechtadvocaat. Hierdoor bent u verzekerd van de beste rechtsbijstand. Heeft u een dagvaarding of een oproep voor verhoor ontvangen, twijfel niet en neem contact op.

Jeugdstrafrecht

Mr. Rommy staat ook minderjarigen bij die te maken krijgen met het strafrecht....
Bijstand aan minderjarigen vergt een insteek die mr. Rommy als geen ander begrijpt en beheerst. Hierbij spreekt mr. Rommy de taal van de jeugdige. Communicatie (ook met ouders en hulpverlenende instanties) is van groot belang om tot een zo snel en zo goed mogelijk resultaat te komen. Met de hulp van mr. Rommy kan de blik van een jeugdige snel weer op de toekomst.

Wegenverkeersrecht

Sinds het begin van zijn carrière houdt mr. Rommy zich veel bezig met zaken in het kader van de Wegenverkeerswet....
Dit betreft een groot scala aan zaken, van procedures met betrekking tot ingevorderde rijbewijzen tot zaken waarin sprake is van verdenkingen ten aanzien van artikel 5 en 6 van de Wegenverkeerswet 1994. Ook zaken waarin sprake is van een verdenking van het rijden onder invloed heeft mr. Rommy in zijn carrière veel behandeld. Hij weet zodoende als geen ander waar in deze zaken de nadruk op gelegd dient te worden.

CBR-procedures

Naast de strafrechtelijke procedure ten aanzien van de Wegenverkeerswet kan Mr. Rommy u,...
door zijn jarenlange ervaring op dit gebied, eveneens bijstand verlenen in CBR-procedures. Deze procedures zijn ingrijpend nu ze niet zelden de geldigheid van uw rijbewijs raken. Mr. Rommy kan namens u bezwaar- en beroepsprocedures voeren bij het CBR. Daarnaast kan hij adviseren in het kader van onderzoeken naar de rijgeschiktheid en rijvaardigheid.
image/svg+xml

Blog

Lees hier mijn recente berichten...

In veel gevallen komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Dit betekent dat de kosten voor rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de overheid. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org).

Minderjarigen of personen die zich in voorlopige hechtenis bevinden komen altijd in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand.

Mocht u niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand, dan zal altijd op voorhand duidelijk gecommuniceerd worden wat de kosten zijn. Een eerste oriënterend gesprek, waarin de mogelijkheden besproken worden, is daarbij altijd kosteloos.

Mr. Rommy is lid van de vereniging Jeugdrecht Advocaten Amsterdam (JRAA) en van de Nederlandse Vereniging voor Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA).

Mr. Rommy heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

• Strafrecht (jeugdstrafrecht, milieustrafrecht, TBS, vreemdelingenstrafrecht, uit- en overleveringszaken)

• Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Rommy Advocatuur ontvangt geen derdengelden.

Heeft u een dagvaarding ontvangen of bent u opgeroepen voor een verhoor?

Wilt u advies inwinnen over een strafrechtelijke procedure of een procedure bij het CBR? Vul het contactformulier in en mr. Rommy neemt zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt ook altijd een e-mail sturen of een Whatsapp- of sms-bericht.
× Whats app mij